อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

คำสมาทานศีล ๕

๑. ปาณาติปาตา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตัวเอง หรือทรมาณสัตว์ และจ้างวานผู้อื่นกระทำ

๒. อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

งดเว้นจากการลักทรัพย์ หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้

๓. กาเมสุมิจฉาจารา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ( ผิดลูก ผิดสามี ผิดภรรยา หรือคู่ครองของผู้อื่น )

๔. มุสาวาทา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

งดเว้นจากการพูดไม่จริง หรือกล่าวคำเท็จให้ผู้อื่นเดือดร้อน

๕. สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ,

งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา และยาเสพติด อันเป็นที่ตั้งของความประมาท

และสุจริต ๑๐ ประการ

(มงคลอันประเสริฐของการประพฤติธรรม)

ประกอบด้วย กายสุจริต ๓ / วจีสุจริต ๔ / มโนสุจริต ๔ นี้รวมเรียกว่า

“กรรมบท ๑๐” คือ

กายสุจริต ๓
1.ไม่ฆ่าสัตว์
2.ไม่ลักทรัพย์
3.ไม่ประพฤติผิดในกาม

วจีสุจริต ๔
1.ไม่พูดปด
2.ไม่พูดจาส่อเสียด
3.ไม่พูดหยาบคาย
4.ไม่พูดเพ้อเจ้อหาสาระไม่ได้

มโนสุจริต ๔
1.ไม่คิดโลภ เพ่งเล็งของผู้อื่นมาเป็นของตน
2.ไม่มีจิตอาฆาตพยาบาทจองเวรในสัตว์ทั้งปวง
3.ไม่เห็นผิดตามทำนองคลองธรรม ที่ว่า”ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ กับ “กรรมบถ ๑๐ ประการ”

ถ้าเรารักษาศีล ๕ ได้อย่างบริสุทธิ์ ด้วยการแสดงออกทางกาย

และวาจาได้แล้ว ก็เพิ่มการรักษาความบริสุทธิ์ทางใจเพิ่มขึ้นอีกหน่อย…

ก็จะทำให้ผู้ประพฤติธรรมทุกท่านมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

และเมื่อทำเสมอเป็นนิจ “ย่อมปิดซึ่งอกุศลบาป” ทั้งปวงด้วยค่ะ

***แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: