อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา

 

ผะริตตะวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา,

อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ,

สักเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน,

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต,

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา,

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ,

 

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา.

 

คำแปล ( แบบย่อ )

ข้าพเจ้า ขออัญเชิญเทวดาทั่วทั้งจักรวาล รวมทั้ง

ยักษา คนธรรพ์ ครุฆ นาคทั้งหลาย ขออัญเชิญ

มายังสถานที่นี้ เพื่อสดับรับฟังเสียงสวดมนต์ด้วยกันเทิญ

อานิสงส์ของการสวดมนต์บทนี้

เทวดาและเหล่าทั้งหลายที่ได้อัญเชิญมารับฟังเสียงสวดมนต์นั้น

เมื่อเราสวดมนต์ ก็จะเกิดพลังแห่งบุญจากการสวดมนต์นั้น

ท่านทั้งหลายก็จะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญ

ที่เกิดจากการสวดมนต์บทต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับบุญแล้ว

ท่านก็จะให้พรกับผู้ที่สวดมนต์ และคุ้มครองให้ปลอดภัย

สิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่หมั่นสวดมนต์ภาวนานั่นเองค่ะ!!!

***แล้วกลับมาติดตามบทสวดมนต์บทต่อไปกันนะคะ***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: