อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

บทขอขมาพระรัตนตรัย

 

วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

ข้าพเจ้า ขออภิวาทพระพุทธเจ้า, ขอพระพุทธองค์โปรดทรง

ยกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำล่วงเกินด้วยเทอญ.

วันทามิ ธัมมัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

ข้าพเจ้า ขออภิวาทพระธรรม, ขอพระธรรมโปรดยกโทษ

ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำล่วงเกินด้วยเทอญ.

วันทามิ พุทธัง สัพพัง เม โทสัง ขะมะถะ เม ภันเต.

ข้าพเจ้า ขออภิวาทพระสงฆ์, ขอพระสงฆ์โปรดยกโทษ

ทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทำล่วงเกินด้วยเทอญ.

 

อานิสงส์

การขอขมาเมื่อรู้ว่าตนทำผิด นำบุญทางปัญญามาให้

คือ “ได้หยุดอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันต่อไป”

เพราะถ้าทุกฝ่ายต่างรู้จักให้อภัย ก็จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

จึงมี “บทสวดอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน” เพื่อความสะอาดของจิต

ก่อนการปฏิบัติธรรมจึงควรอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อกันก่อนด้วย

จะให้ผลดียิ่งขึ้น

 

บทอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวันตุ เม.

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า

แม้กรรมใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต

คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า

พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม

ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะปัจจะโย โหนตุ.

 

(และติดตามบทต่อไปตอนหน้านะคะ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: