อานิสงส์ของการทำบุญ การสวดมนต์และหน้าที่ชาวพุทธ

๑. กรรมที่ไม่มีลูก

กรรมในอดีต ทำร้ายลูกของสัตว์อื่น พรากลูกจากพ่อแม่
ลดกรรม งดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์เดือนละ ๗ วัน ปล่อยนกปล่อยปลา และบริจาคทานที่มูลนิธิเด็ก

๒. เจ็บป่วยบ่อย หรือเป็นโรคร้าย

กรรมในอดีต เคยทารุณสัตว์
ลดกรรม ทำทานกับสัตว์อนาถา ให้ความเมตตา ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ ปล่อยเต่า งดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต

๓. ตาบอดหรือเป็นโรคตา

กรรมในอดีต เคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตา หรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดหรือที่สาธารณะ
ลดกรรม ซื้อหลอดไฟถวายวัด ถวายไฟฉาย เติมน้ำมันตะเกียง

๔. ถูกรถเฉี่ยวชน ถูกลูกหลง

กรรมในอดีต เคยเป็นคนพาลเกเร หาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่น มักรังแกและสาปแช่งผู้อื่น
ลดกรรม หมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ

๕. สูญเสียคนใกล้ชิด

กรรมในอดีต เคยยิงนกตกปลา
ลดกรรม ไถ่ชีวิตโค กระบือ กินเจทุกๆ ๓ เดือน ปล่อยนก ปล่อยปลา

๖. ถูกนินทา ถูกให้ร้าย

กรรมในอดีต เคยพูดจาเป็นเหตุให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ หรือเดือดร้อน
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะแจก พูดดี พูดให้คนอื่นมีความสุข

๗. เดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้าน ไฟดูด

กรรมในอดีต เคยลบหลู่พระสงฆ์ และศาสนา
ลดกรรม ตักบาตรทุกวันพระ ถวายสังฆทานเป็นประจำ

๘. ขาดบารมี ไร้ญาติขาดมิตร

กรรมในอดีต ไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพ
ลดกรรม ร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงิน หรือร่วมช่วบงานต่างๆในงานศพ

๙. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้ โยกย้ายบ่อย

กรรมในอดีต ไม่เคยร่วมสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร
ลดกรรม ร่วมบุญสร้างโบสถ์ วิหาร สร้างหลังคา หมั่นไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

๑๐. มักถูกรังแก ถูกเบียดเบียน

กรรมในอดีต ไม่เคยบวช หรือร่วมบุญงานบวช
ลดกรรม บวชด้วยจิตศรัทธา ถ้าเป็นหญิงจะบวชชีพราหมณ์ หรือรักษาศีล๘

๑๑. ไม่มีคนชื่นชอบเอ็นดู ขาดเสน่ห์

กรรมในอดีต ไม่เคยถวายของหอม
ลดกรรม หมั่นทำบุญไหว้พระทุกวัน ถวายธูปหอม เทียน ดอกไม้สด พวงมาลัย คิดดี ทำดี พูดดี

๑๒. เป็นที่รังเกียจ มีกลิ่นปาก มีกลิ่นตัว

กรรมในอดีต ติเตียน ดูแคลนคนที่ทำบุญทำทาน
ลดกรรม ทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ ชักชวน บอกบุญผู้อื่น

๑๓. ไปไหนมาไหนลำบาก มีแต่อุปสรรค

กรรมในอดีต เคยทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือชาวบ้าน ให้ไม่ได้รับความสะดวก
ลดกรรม บริจาคทรัพย์หรือแรงกาย สร้างทางหรือสะพานให้เป็นประโยชน์แกวัดหรือสังคม

๑๔. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไป

กรรมในอดีต เคยเนรคุณผู้มีพระคุณแก่ตน
ลดกรรม ตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความกตัญญู ทำทานให้กับคนและสัตว์

๑๕. ขัดสน อดมื้อกินมื้อ

กรรมในอดีต เคยละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทาน
ลดกรรม ทำทานแก่คนยากไร้ ตักบาตรทุกเช้า หรือทุกวันพระ

๑๖. อาภัพคู่ ร้างคู่

กรรมในอดีต เคยผิดลูกผิดเมียเขา
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ร่วมทำบุญคู่บ่าวสาวที่ยากจน หรืถวายของเป็นคู่ เช่น แจกันคู่

๑๗. ได้คู่ที่เลวร้าย ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์

กรรมในอดีต เคยข่มขืนเขาในชาติก่อน หรือทำร้ายทุบตี
ลดกรรม บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ ปล่อยนก ปล่อยปลา

๑๘. อยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลาย

กรรมในอดีต เคยจับสัตว์ขัง
ลดกรรม ปล่อยสัตว์ และทำบุญกับเด็กอนาถา

๑๙. รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม

กรรมในอดีต ไม่เคยถวายดอกไม้ ของหอม
ลดกรรม ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไท้หอม

๒๐. มักถูกโกง ถูกเบี้ยวเงิน

กรรมในอดีต เคยคดโกงผู้อื่น
ลดกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน บริจาคทรัพย์ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

๒๑. พิการ ร่างกายไม่สมประกอบ

กรรมในอดีต เคยทุบตีพ่อแม่ ทำร้าย หรือด่าพ่อแม่
ลดกรรม ไหว้พระ ปล่อยนกปล่อยปลา นั่งสมาธิ

๒๒. มีคดีความ

กรรมในอดีต พบคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยเหลือ
ลดกรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา นั่งสมาธิ ถือศีล ๘ ทุกๆ ๓ เดือน เดือนละ ๗ วัน

๒๓. ไร้ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

กรรมในอดีต ไม่สงเคราะห์คนอนาถา ไม่มีน้ำใจ
ลดกรรม ทำบุญวื้อหลังคาโบสถ์ ไหว้ศาลหลักเมือง ช่วยเหลือสัตว์พิการ

๒๔. จิตขุ่นมัว ดุดัน ขี้โมโห

กรรมในอดีต ตระหนี่ในการทำบุญ
ลดกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันพระ ฝีกวิปัสนากรรมฐาน บริจาคทาน และทำบุญกับวัดวาอาราม

๒๕. ไม่มีชื่อเสียง

กรรมในอดีต เคยติฉินนินทา ให้ผู้อื่นเสียหาย
ลดกรรม ทำบุญสร้างหอระฆัง หล่อเทียนพรรษา ทำทานกับคนยากไร้

๒๖. ไม่มีวาสนาบารมี

กรรมในอดีต ไม่นับถือผู้นับถือธรรมะ
ลดกรรม สร้างพระพุทธรูป ทำทานกับคน

๒๗. ลูกหลานไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

กรรมในอดีต ทำแท้ง เคยทำร้ายคนใกล้ชิด และทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวมาก่อน
ลดกรรม บวชเณรโดยให้ลูกบวช หรือไปร่วมบวช อุทิศบุญให้ลูกตัวเอง

๒๘. เจอแต่คนเอาเปรียบ

กรรมในอดีต เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ ขโมยเงินครอบครัวมาใช้
ลดกรรม ยึดมั่นถือศีล ๕ หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานให้เจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต

๒๙. เกิดในสกุลต่ำต้อย

กรรมในอดีต โอหัง อวดดี จิตใจคับแคบ
ลดกรรม สร้างวัด สร้างพระประธาน พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

๓๐. ไร้สง่าราศี ขาดวาสนา

กรรมในอดีต เคยเมาสุราแล้วอาละวาด ระรานผู้อื่น
ลดกรรม นั่งสมาธิ ฝึกกรรมฐาน ทำทานกับคนอนาถา

๓๑. ไม่เจริญก้าวหน้า จิตใจเป็นทุกข์

กรรมในอดีต เคยชักจูงคนให้ทำชั่ว
ลดกรรม ถือศีล ๘ เป็นเวลา ๗ วัน ทุกๆ ๓ เดือน หมั่นทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน

๓๒. เป็นเมียน้อย เมียเก็บ

กรรมในอดีต เคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อน ขืนใจเขาโดยไม่ยินยอม และเคยอธิษฐานจิตมาว่ากี่ชาติ
ขอให้ได้เป็นคู่กัน
ลดกรรม ถวายของที่เป็นคู่ แจกันคู่ เชิงเทียนคู่ บวชชีพราหมณ์ปีละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๓ วัน
อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

๓๓. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญ

กรรมในอดีต เคยทำแท้ง
ลดกรรม ปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือน จนครบ ๙ เดือน หรือ ๑ ปีเต็ม ถวายสังฆทาน ใส่บาตรเสมอ

๓๔. จิตใจฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์

กรรมในอดีต เคยริษยาผู้อื่น
ลดกรรม ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลา นั่งสมาธิ

๓๕. เป็นทุกข์ใจเพราะคนในครอบครัว

กรรมในอดีต เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัว เอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัว
ลดกรรม บวชชีพราหมณ์ และนำพระคู่บ้านคู่เมืองมาสักการะที่บ้าน สวดมนต์ขอพรใหครอบครัวเป็นสุข

๓๖. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต

กรรมในอดีต ฆ่า หรือทรมานสัตว์ ทำร้ายคนอื่น
ลดกรรม อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งในอดีต และปัจจุบันให้อโหสิกรรมต่อกัน ถวายยาเข้าวัด ปล่อยปลา

๓๗. เป็นมะเร็ง

กรรมในอดีต รู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้ง ทารุณสัตว์ ทำร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่น
ลดกรรม อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร บวชชีพราหมณ์ ๑ เดือน เพื่อส่งบญให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ สร้างพระพุทธรูป พิมพ์หนังสือธรรมะแจก

๓๘. ค้าขายขาดทุน ทำงานไม่ก้าวหน้า

กรรมในอดีต ลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
ลดกรรม ใส่บาตร ถวายสังฆทาน ให้บุญกับเจ้าที่เจ้าทาง

๓๙. ด้อยปัญญา

กรรมในอดีต ฝักใฝ่อบายมุขในชาติก่อน ชักชวนคนไปทำชั่ว ดูแคลนธรรมะ
ลดกรรม พิมพ์หนังสือธรรมะแจก ทำบุญกับโรงเรียนเด็ดพิการ

๔๐. ตกงาน

กรรมในอดีต เคยกลั่นแกล้งผู้อื่นเรื่องงาน หรือแย่งงานผู้อื่น
ลดกรรม หมั่นทำบุญทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา

๔๑. ไม่มีโชคลาภ

กรรมในอดีต ไม่เคยสวดมนต์ ไหว้พระ
ลดกรรม หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ถวายธูปเทียน ดอกไม้สด ทองคำเปลว

๔๒. เรียนไม่จบ การเรียนมีอุปสรรค

กรรมในอดีต ชาติก่อนปฏิเสธการฟังธรรม
ลดกรรม หมั่นเข้าวัด ฟังธรรมหรือ อ่านหนังสือธรรมมะ

๔๓. มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลน

กรรมในอดีต ชาติก่อนเคยบวชด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ไร้ศรัทธาใช้ผ้าเหลืองหากิน
ลดกรรม ถือศีล ๕ หรือ ๘ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทานทุกเดือน หรือ ๓ เดือน

๔๔. ครอบครัวยากจน

กรรมในอดีต ชาติก่อนไม่เคยบริจาคทาน
ลดกรรม หมั่นให้ทานบ่อยๆ หรือจะเป็นสิ่งของ แรงกายหรือน้ำใจ ต่อผู้ตกยาก

๔๕. เป็นทุกข์เพราะความรัก

กรรมในอดีต ชาติก่อนเจ้าชู้ หลอกผู้อื่นให้รักให้อกหัก
ลดกรรม ทำดีทั้งกาย วาจา ใจ ร่วมทำบุญงานแต่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: